Chien Flat Coated Retriever CH. O'Flanagan Upp som en sol

Les parents