Chien Samoyède Samba star Of bloom white

Les parents