Chien Teckel poil ras Espaniola rivglou ot mariny kuranovoy

Les parents