Chien Golden Retriever CH. Fler o'fler acietto de la alameda

Les parents