Chien Teckel poil ras Xeres tasiemkowa mafia

Les parents