Chien Saluki CH. shafaq Grace el gazell

Les parents